contact_banner

News


กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

วันที่ 29 กรกฎาคม 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พันโท สมชาย กาญจนมณี รองเลขาธิการพระราชวัง ออกรับเครื่องราชสักการะและพานพุ่มถวายพระพรชัยมงคล ในการนี้ คุณอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี เข้าร่วมริ้วขบวนเชิญเครื่องราชสักการะและพานพุ่มจากท้องสนามหลวงนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ บริเวณหน้าประตูภูธรลีลาศ พระลานพระราชวังดุสิต


Image title