contact_banner

News


กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

พิธีทำบุญตักบาตรและถวายแจกันดอกไม้พร้อมลงนามถวายพระพร

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ คุณอัศวิน - คุณฐาปณี เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ และกรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส พร้อมด้วย คุณวิภาดา ดวงรัตน์ รองประธานกรรมการบริหารคนที่ ๑ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน ๑๔๗ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง จากนั้นทูลเกล้า ฯ ถวายแจกันดอกไม้ และร่วมลงนามถวายพระพร ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง


Image title


Image title


พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

คุณวิภาดา ดวงรัตน์ รองประธานกรรมการบริหารคนที่ ๑ และคุณเหมวรรณ พูนผล รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานทรัพยากรมนุษย์ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่ม และร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง


Image title