contact_banner

News

มูลนิธิ บีเจซี บิ๊กซี ส่งกำลังใจและความห่วงใยผ่าน "กล่องข้าวจากใจ" 7,000 กล่องต่อวัน ผ่านสาธารณสุขจังหวัด เพื่อมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศ
6 August 2021
Read more