Loading...
THE GREEN BIG TREE
GROWING TOGETHER
เติบโตไปด้วยกัน

Select BJC Business By

เลือกสินค้าและบริการที่ดำเนินการโดยบีเจซี จากแบรนด์

เลือกสินค้าและบริการที่ดำเนินการโดยบีเจซี จากประเภทของธุรกิจ

เลือกดูรายชื่อของบริษัททั้งหมดในบีเจซี

เลือกกลุ่มธุรกิจที่ดำเนินการโดยบีเจซี

our history
นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2425 จากอดีตแห่งความภาคภูมิกว่า 135 ปีในประเทศไทย บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (“บีเจซี”) ในวันนี้ เป็นหนึ่งในบรรดาบริษัทชั้นนำของไทย ในการประกอบธุรกิจพาณิชยกรรมนำเข้า-ส่งออก การผลิตและการให้บริการ จุดเริ่มต้นของบีเจซีมาจากหุ้นส่วนทางธุรกิจที่แข็งแกร่งระหว่างตระกูลเบอร์ลี่และตระกูลยุคเกอร์ ที่ได้ร่วมกันก่อตั้ง บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ อันเป็นหนึ่งในบริษัททางการค้ายุคแรก ๆ ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดแห่งหนึ่งในราชอาณาจักรสยาม

 • พ.ศ. 2425

  นายอัลเบิร์ต ยุคเกอร์ และนายเฮนรี่ ซิกก์ ชาวสวิส ได้ร่วมกันก่อตั้ง ห้างยุคเกอร์ แอนด์ ซิกก์ แอนด์โก

 • พ.ศ. 2467

  เปลี่ยนชื่อเป็น ห้างเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ แอนด์โก

 • พ.ศ. 2508

  เปลี่ยนแปลงการดำเนินงานแบบหุ้นส่วนภายในครอบครัวเป็นรูปบริษัท ภายใต้ชื่อ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด

 • พ.ศ. 2510

  นับเป็นปีมหามงคลของบริษัท เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานตราตั้ง (พระครุฑพ่าห์) ให้แก่บริษัท

 • พ.ศ. 2518

  บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ สร้างประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่ง ด้วยการเป็นหนึ่งในเจ็ดบริษัทแรกที่เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทย

 • พ.ศ. 2536

  แปรสภาพเป็นบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

 • พ.ศ. 2544

  กลุ่มบริษัทไทยเจริญคอร์ปอเรชั่น ได้เข้าเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบีเจซี ซึ่งกลุ่มบริษัทไทยเจริญคอร์ปอเรชั่น เป็นกลุ่มบริษัทชั้นนำในประเทศไทย ที่มีกิจการมากมายทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ อาทิธุรกิจเบียร์และเครื่องดื่ม โรงแรมและอสังหาริมทรัพย์ ประกันภัย ธุรกิจการเกษตร เป็นต้น

 • พ.ศ. 2549

  บีเจซี ได้เพิ่มกำลังการผลิตของโรงงานกระดาษอนามัยเซลล็อกซ์เป็น 45,000 ตันต่อปี ส่งผลให้ บีเจซี มีกำลังการผลิตกระดาษอนามัยมากที่สุดในประเทศไทย

 • พ.ศ. 2550

  บีเจซี ได้ขยายธุรกิจบรรจุภัณฑ์ให้ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ต่างๆให้มากขึ้น โดยได้ซื้อหุ้นร้อยละ 50 ใน บริษัท ไทย เบเวอร์เรจ แคน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตกระป๋องและฝาอะลูมิเนียมชั้นนำในประเทศไทย

 • พ.ศ. 2551

  บีเจซี ได้เข้าซื้อกิจการของบริษัท เจซี ฟู้ดส์ เอสดีเอน บีเอชดี ซึ่งเป็นผู้ผลิตมันฝรั่งทอดกรอบและขนมขึ้นรูปในประเทศมาเลเซีย โดยผลิตและจำหน่ายมันฝรั่งทอดกรอบจำหน่ายทั้งในประเทศมาเลเซีย และส่งออกไปยังประเทศในแถบเอเชียหลายประเทศ

 • พ.ศ. 2553

  บีเจซี ร่วมทุนกับโอเว่น อิลลินอยส์ ผู้ผลิตแก้วรายใหญ่ของโลก ส่งผลให้ TGI เป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์แก้ว รายใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีกำลังการผลิตรวม 3,300 ตันต่อวัน

 • พ.ศ. 2554

  บีเจซี ร่วมทุนกับ บอลล์ คอร์ปอเรชั่น ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์รายใหญ่ของโลก
  TGI ฉลองครบรอบ 60 ปี ของการผลิตบรรจุภัณฑ์แก้วอัตโนมัติ
  บีเจซี ซื้อกิจการเอเซียบุ๊คส ผู้นำด้านธุรกิจร้านหนังสือภาษาอังกฤษในประเทศไทย

 • พ.ศ. 2555

  บีเจซี ฉลองครบรอบ 130 ปี แห่งความสำเร็จในการดำเนินกิจการ นอกจากนี้ยังเป็นปีแห่งความสำเร็จโดยมีผลงานเป็นที่ยอมรับจากสถาบันชั้นนำระดับโลก อาทิ รางวัล CNBC Asia Business Leaders Awards โดยสถานีโทรทัศน์ CNBC ประเทศสหรัฐอเมริกา, Thailand Business Leader of the Year ให้กับผู้บริหารระดับสูง คือคุณอัศวิน เตชะเจริญวิกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งเป็น 1 ใน 2 ท่านจากภูมิภาคเอเซียที่ได้รับรางวัลนี้

 • พ.ศ. 2556

  นับเป็นอีกปีหนึ่งที่ บีเจซี ได้มีการขยายการดำเนินงานในลักษณะต่างๆ อย่างก้าวกระโดด ไม่ว่าจะเป็นการขยายกำลังการผลิตในธุรกิจเดิม การเข้าร่วมทุนและเข้าซื้อกิจการ รวมถึงการลงทุนในธุรกิจใหม่เพื่อต่อยอดไปสู่ธุรกิจปลายน้ำของ บีเจซี โดยเฉพาะธุรกิจค้าปลีก ที่ บีเจซี ได้เข้าไปลงทุนทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน

 • พ.ศ. 2557

  บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ได้ก่อตั้งบริษัท บีเจซี อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง พีทีอี แอลทีดี จำกัด (BJIH) ในสิงคโปร์ และก่อตั้งบริษัท บีเจซี คอมเมิร์ซ จำกัด เพื่อขยายงานด้านการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ โดยมี 3 เว็บไซต์ คือ www.voltztore.com, www.asiabooks.com และ www.ogenkistore.com

 • พ.ศ. 2558

  ธุรกิจบรรจุภัณฑ์ในกลุ่มบริษัทบีเจซี พัฒนานวัตกรรมการผลิตบรรจุภัณฑ์ขวดแก้วสีเขียวมรกตที่สามารถป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลตได้ดีกว่าขวดทั่วไปในท้องตลาด ทั้งยังสามารถผลิตได้ในปริมาณมากและต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังได้เพิ่มเครื่องจักร ทำให้มีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 2,735 ตัน/วัน

 • พ.ศ. 2559

  เข้าซื้อกิจการเพื่อต่อยอดธุรกิจปลายน้ำ หรือกลุ่มธุรกิจค้าปลีก โดยการซื้อกิจการ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ในไทย ด้วยมูลค่าราว 2 แสนล้านบาท ส่งผลให้กลุ่มบริษัทบีเจซีเป็นผู้ให้บริการธุรกิจค้าปลีก 1 ใน 3 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 • พ.ศ. 2559

  ธุรกิจบรรจุภัณฑ์แก้ว เดินหน้าขยายการลงทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ในการก่อสร้างเตาหลอมแห่งใหม่ ที่โรงงานไทยมาลายา กลาส จ.สระบุรี นับเป็นเตาหลอมที่ 9 ของบริษัท ซึ่งจะช่วยเพิ่มกำลังการผลิตบรรจุภัณฑ์แก้วในประเทศไทยเพิ่มขึ้นจากเดิม 2,735 ตัน/วัน เป็น 3,035 ตัน/วัน

Investor Relations