contact_banner

CSR

TGI สนับสนุนขวดแก้วสำหรับบรรจุน้ำพริกแก่ประชาชนในเขตชุมชนตลิ่งชัน

    วันที่ 2 พฤษภาคม 2563 BJCGlass โดยบริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนขวดแก้ว จำนวน 900 ใบ สำหรับบรรจุน้ำพริกตราแม่กุหลาบ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในเขตชุมชนตลิ่งชัน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์วิกฤต โรคระบาด COVID-19 โดยมีคุณสุณิษา จินดาดวง ผู้จัดการส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล และพนักงานสัมพันธ์ เป็นตัวแทนส่งมอบ


Image title Image title