contact_banner

CSR

มูลนิธิสิริวัฒนภักดี และบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) มอบผลิตภัณฑ์นมผง ช่วยเหลือคุณแม่ที่มีลูกเล็กที่ได้รับความเดือดร้อนจากการระบาดของ COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

    วันที่ 16 พฤษภาคม 2563 มูลนิธิสิริวัฒนภักดี และ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ห้างค้าปลีกในกลุ่มบีเจซี ส่งมอบผลิตภัณฑ์นมผงสำหรับเด็กให้กับประชาชนที่ขาดแคลน โดยเฉพาะคุณแม่ที่มีลูกเล็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 โดยมีผู้จัดการ บิ๊กซีสาขาภูเก็ตเป็นตัวแทนมอบ เพื่อแบ่งปันความสุข บรรเทาความเดือดร้อน พร้อมร่วมก้าวข้ามผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน โดยได้รับเกียรติจากตัวแทนท่านแม่ทัพภาคที่ 4 เป็นผู้รับมอบ ณ สถานีอนามัยตำบลกะทู้ อบต.เทพกระษัตรี อบต.ไม้ขาว และ อบต.เชิงทะเล จังหวัดภูเก็ต