contact_banner

CSR

มูลนิธิ บีเจซี บิ๊กซี มอบยา Azithromycin 250 มก. จำนวน 120,000 แคปซูล ช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19 ในสหราชอาณาจักร

    วันที่ 15 พ.ค. 2563 ในนามของมูลนิธิ บีเจซี บิ๊กซี คุณอัศวิน - คุณฐาปณี เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี ได้มอบยา Azithromycin 250 มก. จำนวน 120,000 แคปซูล เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19 ในสหราชอาณาจักร โดยมีตัวแทนมอบนำโดยคุณสุวรรณี ภู่นภานนท์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ธุรกิจสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์ และรักษาการรองผู้จัดการใหญ่ฝ่ายเวชภัณฑ์ คุณสุรีย์ ชูรัฐเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี และคุณสุเทพ โภทชงรัก ผู้จัดการฝ่ายขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ ไบรอัน เดวิดสัน เอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย พร้อมคณะทีมทำงานเป็นตัวแทนรับมอบ ณ สถานทูตอังกฤษประจำประเทศไทย