contact_banner

กิจกรรมเพื่อสังคม

มูลนิธิ บีเจซี บิ๊กซี ถวายข้าวสาร 2,000 ถุง แก่โรงทานตามพระดำริของสมเด็จพระสังฆราช เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19
29 พฤษภาคม 2563
อ่านต่อ